Bara Betys Coch

Gan
ANCA MOORE - O LUTON Roedd Anca yn un o ddeg o fuddugwyr lwcus cystadleuaeth pobi anarferol NEFF Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff 2013.
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Fe’m hysbrydolwyd i lunio’r rysáit hwn ar ôl mynd am de’r prynhawn mewn gwesty 5 seren. Ar ôl ymchwilio a phrofi, roedd y rysáit hwn yn llwyddiant gyda’m ffrindiau (ac ambell un o’r rhai sy’n fwy ceidwadol hyd yn oed).

Cynhwysion
150ml o ddŵr cynnes
15g (1 llond llwy fwrdd) o furum sych
1 llond llwy de o siwgr
2-3 betysen amrwd
120ml o laeth
600g o flawd gwyn bara cryf
30g o olew olewydd
2 lond llwy de o halen
cyfarwyddiadau
Ailfywiogwch y burum yn y dŵr cynnes wedi ei gymysgu â siwgr (yn unol â chyfarwyddiadau’r cynnyrch) neu defnyddiwch furum sych sy’n bywiogi’n gyflym
Pliciwch y betys (efallai yr hoffech ddefnyddio menig os nad ydych yn hoffi i’ch dwylo droi’n goch, ond bydd yn dod i fwrdd yn weddol rwydd beth bynnag)
Ar ôl eu plicio, torrwch nhw’n chwarteri/talpau a rhowch nhw mewn prosesydd bwyd ynghyd â’r llaeth. Cymysgwch tan nad oes unrhyw ddarnau mawr o fetys a bod yr ansawdd yn llyfn
Cymysgwch y blawd a’r halen mewn powlen fawr. Ychwanegwch y burum, y gymysgedd betys a’r olew olewydd a ddechreuwch ddod â’r toes at ei gilydd
Tylinwch y bara ar arwyneb glân am tua 10 munud
Rhowch y toes mewn powlen fawr a’i gorchuddio gyda haenen lynu â rhyw fymryn o olew arni a’i adael mewn man cynnes am tua awr neu tan iddo ddyblu mewn maint
Paratowch hambwrdd (defnyddiais i hambwrdd pitsa, ond nid yr un â thyllau)
Gwthiwch y toes at ei gilydd, cyn ei dynnu o’r bowlen a’i siapio’n grwn. Rhowch y toes yn yr hambwrdd a baratowyd, ei orchuddio gyda’r haenen lynu â rhyw fymryn o olew arni a gadewch iddo godi am 30-45 munud arall
Gwresogwch y popty i 180 gradd ymlaen llaw
Gwnewch groes ar ben y toes gyda chyllell finiog a’i bobi yn y popty am 35-40 munud. Mae’n barod pan fydd y crystyn yn gras a’i fod yn swnio’n wag wrth ei dapio
Gadewch i’r bara oeri’n llwyr ar resel oeri cyn ei sleisio