Bara corn

Gan
SARAH MOORE
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

"Weithiau byddwn yn prynu rhyw gynhwysyn arbennig ar gyfer rysáit penodol ac yn denyddio faint bynnag sydd ei angen a gadael gweddill y cynhwysyn yn llechu yn y cwpwrdd am fisoedd lawer, nes y bydd yn y diwedd yn cael ei daflu allan, wedi mynd heibio ei ddyddiad defnyddio. Yn yr arddangosiad wnes i ar gyfer Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff gofynnwyd i mi ddefnyddio rhai o’r cynhwysion sy’n debygol o gael eu gadael ar ôl unwaith ein bod wedi dilyn rhyw rysáit am unwaith yn unig. Mae polenta neu stwnsh corn (cornmeal) yn un cynhwysyn felly. Y mae’n rawn rhagorol i wneud myffins neu fara corn. Gellir gwneud y bara corn hwn o’r dechrau i’r diwedd mewn dim mwy na phum munud ar hugain. Y mae’n bryd mor gysurlon a thwymgalon fel mai, unwaith y byddwch wedi ei flasu, buan y daw yn gyfaill rheolaidd. Y mae’n braf ei fwyta yn lle bara gyda’ch cawl.”

Cynhwysion
150g o polenta neu stwnsh corn
150g o flawd plaen
2 llond llwy de o bowdwr codi
275ml o laeth enwyn, llaeth sur neu lefrith
100ml o laeth
3 wy
50g o ymenyn wedi toddi
Pupur a halen
Unrhyw gynhwysion eraill i’w hychwanegu
cyfarwyddiadau
Yn gyntaf, dewiswch beth sydd gennych dros ben, sydd angen ei ddefnyddio. Gallwch ychwanegu cig wedi ei goginio, caws wedi gratio, tun corn melys, nionyn coch, unrhyw berlysiau, llysiau wedi’u gratio
Cyfunwch yr holl gynhwysion gyda’i gilydd, gan ychwangeu’r holl eitemau y mae angen eu defnyddio
Tywalltwch nhw i dyn pobi (tua 30cm wrth 15cm o ran maint, ac wedi ei iro’n ysgafn) a phobi ar 180C am oddeutu 20 munud, nes bod y dorth yn frown golau ac wedi ei choginio’n drylwyr
Ei bwyta cyn gynted a’i bod yn dod allan o’r popty