Bara Fflat Cig Oen Crisb Morocaidd

Gan
LFHW
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
2

Mae cig oen crisb wedi’i goginio gyda sbeisys o’r cwpwrdd yn gyfuniad gwych, ac yn ffordd flasus o ddefnyddio unrhyw friwgig cig oen i greu pryd cyflym a hawdd.

Cynhwysion
125g o friwgig cig oed 20% o fraster
1 clof garlleg, mâl
1 llwy fwrdd o goriander mâl
1 llwy fwrdd o giwmin mâl
½ llwy de o bowdwr tsili
1 llwy fwrdd o goriander ffres
2 fara fflat unigol (neu os oes gennych chi fara pitta dros ben, gallwch eu defnyddio nhw yn lle bara fflat)
2 llwy fwrdd o houmous braster isel o’r siop
1 winwnsyn coch, wedi’i sleisio
Llond llaw o ddail berwr
cyfarwyddiadau
Cynheswch badell ffrïo nad yw’n glynu. Ychwanegwch y briwgig a’i ffrïo dros wres cymedrol am oddeutu 5 munud hyd nes ei fod wedi brownio. Torrwch y briwgig i fyny â llwy, ychwanegwch y garlleg mâl, ac ysgeintiwch y coriander mâl, y cwmin mâl a’r powdwr tsili drosto, a’i ffrïo am 8-10 munud arall, hyd nes bod y cig oen yn crisb.
Cynheswch 2 fara fflat yn y popty, yna gwasgarwch lond llwy o houmous ar bob un, a rhoi’r cig oen, y winwnsyn coch wedi’i sleisio, a’r berwr drostynt.