Bara melys Ffrainc

Gan
LFHW
Dechreuwr
yn gwasanaethu
1

Mae pobl y Deyrnas Gyfunol yn gwastraffu tua 37 miliwn o dafellau o fara yn eu cartrefi bob dydd. Dyma rysáit wych ar gyfer defnyddio hen fara.

Rhewi
No
Cynhwysion
Tafell o fara gwyn
Diferyn o sudd masarn (neu driog melyn)
Tipyn o fenyn (mae menyn heb laeth ar gael bellach)
Ychydig o fefus
cyfarwyddiadau
Crasu tafell o fara gwyn.
Torri'r bara ar ei draws a'i roi mewn padell ffrio gyda'r menyn.
Dodi'r sudd masarn neu'r triog melyn ar ddwy ochr y bara.
Ychwanegu'r mefus a'u ffrio nes bod sglein y surop arnyn nhw.