Bara Soda Bacwn a Thomato

Gan
HOFFI BWYD CÂSAU GWASTRAFF
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
6

Mae’r bara lefain hwn yn un hawdd i’w wneud ac mae’n ffordd wych o ddefnyddio ham neu facwn neu domatos sydd dros ben. Mae’n hyfryd ar ei ben ei hun neu gyda chaws neu ham drosto i wneud byrbryd parod neu ginio ysgafn.

Cynhwysion
4 tafell o facwn cefn wedi ei dorri’n giwbiau
4 nionyn bach, wedi eu sleisio
100g (4 owns) o domatos ceirios wedi eu haneru
450g (1 lb) o flawd plaen
1 llond llwy de o soda pobi
Bocs 284ml o laeth enwyn
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 220ºC, Nwy Marc
Ffriwch y bacwn, y nionod a’r tomatos am 3 neu 4 munud a gadael iddynt oeri
Cymysgwch y blawd, y soda pobi ac 1 llond llwy de o halen mewn powlen fawr. Cymysgwch y bacwn, nionod a thomatos i mewn iddynt. Gwnewch dwll yn y canol a thywallt y llaeth enwyn i mewn. Defnyddiwch eich dwylo i’w ffurfio’n does a ddylai fod yn feddal heb fod yn ludiog. Mowldiwch o yn dorth gron fawr
Rhowch y toes ar hambwrdd coginio wedi ei iro’n ysgafn a thorri croes ar ei phen gyda chyllell. Pobwch am 30 munud nes y mae’n frown golau ac yn swnio’n wag pan fyddwch yn curo’r gwaelod
Sleisiwch y dorth a’i gweini gydag unrhyw gig wedi rhostio, ham neu gaws sydd gennych dros ben