Blodfresych a Thatw wedi’u Pobi

Gan
Cyfrannwyd y rysáit trwy garedigrwydd Penny's Recipes
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Mae llawer o ffyrdd o goginio blodfresych y tu hwnt i ferwi neu stemio a blodfresych gyda chaws – waeth pa mor flasus yw’r dewisiadau hynny! Peidiwch ag anghofio y gallwch chi ddefnyddio brocoli yn hytrach na blodfresych os mai dyna’r cwbl sydd gennych chi.

Llysieuol
Cynhwysion
1 flodfresychen fach, wedi ei thorri’n flodigion bach
2-3 taten maint canolig, wedi eu plicio a’u sleisio
2 genhinen maint canolig, wedi eu golchi a’u sleisio
4 llond llwy fwrdd o flawd plaen
400ml o laeth
1 llond llwy de o baprica
85g / 3 owns o gaws Cheddar wedi ei ratio
1 llond llwy fwrdd o olew llysiau
cyfarwyddiadau
Mewn sosban stemio os oes gennych chi un, berwch y tatw yn y sosban waelod a stemiwch y blodfresych – neu berwch y naill a’r llall mewn sosbannau ar wahân tan eu bod bron wedi eu coginio
Yn y cyfamser, twymwch yr olew mewn sosban a ffrïwch y cennin yn ysgafn tan eu bod yn feddal
Ychwanegwch y blawd gan ei droi a choginiwch am ddau funud
Ychwanegwch y llaeth, gan ei droi drwy’r amser
Parhewch i’w droi tan fod y llaeth wedi tewychu a berwi
Ychwanegwch y paprica a hanner y caws
Rhowch y tatw ar waelod dysgl debyg i un ar gyfer lasagne. Ychwanegwch y blodfresych ar eu pen
Arllwyswch y saws cennin a chaws ar ei ben
Gwasgarwch weddill y caws ar ei ben
Pobwch mewn popty wedi ei gynhesu i 180 gradd C ymlaen llaw am tua 30 munud tan ei fod yn troi’n frown
Gweiniwch yn boeth gyda llysieuyn neu salad