LFHW Bresych coch gyda sglein pomgranad | Love Food Hate Waste Wales

Bresych coch gyda sglein pomgranad

Gan
Imran Nathoo
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
2

Dyma saig ddelfrydol i’w gweini ar y naill ochr i fywiogi eich tatws rhost! Byddai hon yn fendigedig gyda’ch cig oen mewn cinio Sul, neu, yn wir, fel mezze llysieuol/figanaidd. Rwy’n hoffi’r rysáit hon nid yn unig am ei bod yn syml, nac am ei bod yn blasu’n hyfryd – ond gan nad oes unrhyw wastraff! Defnyddir bob rhan o’r bresych. Cyflawni yn ei anterth.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
2 lwy fwrdd o olew had rêp
½ bresych coch wedi’i dafellu
2 lwy fwrdd o driagl pomgranad
Cwpl o binsiadau o halen môr mân
cyfarwyddiadau
Rhostiwch y bresych coch mewn tun rhostio mawr wedi’i orchuddio gyda’r olew a’r halen am 20 munud ar 200°C.
Tynnwch o’r ffwrn a’i orchuddio gyda’r triagl pomgranad. Cymysgwch yn dda.
Rhostiwch am 10 munud arall.
Gweinwch.