Brithyll Garlleg wedi ei bobi a salad afocado

Gan
Cymdeithas Frithyll Prydain
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Dyma bryd sy’n llawn dop o flas ac o fwynau. Gweinwch o fel prif bryd cyn gynted ag y bo’r brithyll yn dod allan o’r popty, gan baratoi’r salad yn union cyn ei weini.

Cynhwysion
6 tomato eirin wedi ei haneru
2 glof garlleg, wedi eu sleisio’n denau
15g/ 1/2owns/ 1/2 cwpanaid o ddail basil ffres
45ml/ 3 llond llwy fwrdd o olew olifau
4 ffiled brithyll tua 200g/ 7owns yr un, wedi tynnu’r croen
2 afocado
Sudd 1 leim
75g/3owns o ferwr dŵr, berwr tir neu roced (arugula)
Halen a phupur du wedi ei felino
Lletemau leim i’w addurno
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 180ºC/350ºF/ Nwy Marc 4. Rhowch y tomatos ar hambwrdd pobi wedi ei leinio â memrwn coginio.
Gwasgarwch y garlleg a’r basil dros y tomatos gyda sesnin o bupur du. Arllwyswch 15ml/ 1 llond llwy fwrdd o’r olew olifau drostynt a’u pobi am 25 munud. Tynnwch nhw o’r popty.
Defnyddiwch sbatwla i symud yr haneri tomatos yn nes at ei gilydd os oes angen, i wneud lle i’r brithyll. Rhowch y ffiledi ar yr hambwrdd pobi. Rhowch yr hambwrdd yn ôl yn y popty am 15 munud arall.
Profwch y pysgodyn gyda fforc i wneud yn siŵr ei fod wedi cael ei goginio’n drylwyr. Os yw’r cnawd yn breuo’n hawdd y mae’n barod. Tynnwch yr hambwrdd allan o’r ffwrn
Yn y cyfamser, torrwch yr afocados yn eu hanner a thynnu’r garreg allan, pliciwch nhw a sleisio’r cnawd yn ei hanner ar ei hyd yn dafelli main
Mewn jwg bychan, chwisgwch y sydd leim gyda gweddill yr olew olifau. Sesnwch y dresin gyda halen a digon o bupur du wedi ei felino
Rhannwch y berwr dŵr a’r berwr tir neu roced rhwng pedair plât unigol. Rhowch y sleisiau afocado ar eu pen. Diferwch y dresin leim drostynt
Defnyddiwch sleisiwr pysgod i godi’r ffiledi brithyll yn ofalus oddi ar yr hambwrdd pobi a’u rhoi ar bren
Trefnwch y tomatos wedi coginio dros y dail salad a thywallt unrhyw sudd coginio sydd wedi hel yn y memrwn coginio
Breuwch y brithyll yn ddarnau o faint addas a’u rhannu rhwng y platiau, gan ei drefnu’n ddel ymhlith y dail salad. Addurnwch y platiau gyda lletemau leim a’i weini