Brithyll yr Enfys gyda Chnau Cyll a Saets

Gan
CANLLAW PYSGOD DA Y GYMDEITHAS CADWRAETH FOROL - Cyfranwyd trwy garedigrwydd Cymdeithas Frithyll Prydain
10 - 20 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
2

Mae brithyll yn bysgodyn maethlon a blasus. Syrfiwch y pryd blasus hwn gyda stwnsh gwreiddlysiau neu datws wedi ei berwi.

Cynhwysion
2 frithyll wedi cael eu hamaethu’n organig ac wedi eu dadberfeddu (350 – 450g yr un)
55g o ymenyn heb ei halltu
Croen 1 lemwn wedi gratio, ynghyd â’r sudd
2 llond llwy de o saets wedi ei dorri’n fân
40g o gnau cyll wedi eu malu a’u crasu
Halen a phupur du newydd ei felino
cyfarwyddiadau
Torrwch yr esgyll oddi ar y brithyll ond gadael yr asgell gefn (daw i ffwrdd yn hawdd pan fydd y pysgodyn wedi ei goginio ac mae hynny’n arwydd da bod y pysgodyn yn barod)
Crafwch y cen oddi ar gefn y pysgod trwy ddefnyddio cefn cyllell neu declyn pwrpasol
Rinsiwch y pysgodyn a’i ddadberfeddu, gan fod yn ofalus wrth dynnu ei bibell waed (sy’n rhedeg ar hyd asgwrn cefn y pysgodyn ac sy’n gwneud yr un gwaith a’r arennau. Mae blas chwerw arno ac os na fydd yn cael ei dynnu bydd yn amharu ar flas y cnawd sydd o’i gwmpas)
Trefnwch y pysgodyn ar bapur ffwrn a gwasgaru pupur a halen drosto
Rhowch y pysgodyn yn y ffwrn am 18 i 20 munud
Pan fydd y pysgodyn wedi coginio bydd yr asgell gefn yn dod i ffwrdd yn hawdd gyda’r croen. Os yw’r pysgodyn yn gyfan bydd y llygad yn troi’n wyn hefyd. Pliciwch y croen i ffwrdd oddi ar ochr uchaf y pysgodyn a chodi’r pysgodyn i blât syrfio
Yn y cyfamser, twymwch yr ymenyn mewn padell ffrïo fawr nes y bydd yn dechrau troi’n frown (beurre noisette). Ychwanegwch y lemwn, y saets a’r cnau cyll. Ychwanegwch fymryn o bupur a halen, chwyrlïo’r cynhwysion gyda’i gilydd a’u tywallt dros y brithyll pan mae’n dal i fod yn chwilboeth
Gweinwch o gyda stwnsh gwreiddlysiau neu datws wedi eu berwi