LFHW Brownis Marmor Caws Hufen | Love Food Hate Waste Wales

Brownis Marmor Caws Hufen

Gan
Cafe Direct
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
16

Mae’r brownis marmor caws hufen hyn yn gyfuniad cyfoethog o siocled trioglyd, coffi a chaws hufen. Byddan nhw’n boblogaidd gyda ffrindiau a theulu. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud digon ohonyn nhw i bawb! Gallwch eu mwynhau nhw gyda phaned o goffi cras cyfoethog - yn ddelfrydol fel dantaith ar ôl swper.

Cynhwysion
145g o fenyn heb halen, a pheth ychwanegol ar gyfer iro
200g o siocled plaen, wedi’i dorri’n ddarnau
100ml o goffi cryf, ffres Cafédirect
225g o siwgr mân
1 llwy de o rin fanila
3 wy maes canolig
85g o flawd plaen
Ar gyfer y gymysgedd marmor:
150g o gaws hufen
60g o siwgr mân
1 wy maes canolig, wedi’i guro
½ llwy de o rin fanila
cyfarwyddiadau
Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°C/ffan160°C/nwy
Irwch a leiniwch tun sgwâr 20cm. Toddwch y menyn a’r siocled mewn powlen fawr dros badell o ddŵr yn mudferwi. Ychwanegwch y coffi, a’i droi. Tynnwch ef oddi ar y gwres, a’i adael i oeri ychydig.
Ychwanegwch y siwgr, y fanila a phinsied o halen. Yna, ychwanegwch yr wyau a chwisgio’r cwbl hyd nes ei fod yn llyfn. Ychwanegwch y blawd a pharhau i’w guro hyd nes ei fod yn sgleiniog. Rhowch ef naill ochr.
Mewn powlen, curwch y caws hufen hyd nes ei fod yn llyfn, yna ychwanegwch y siwgr, yr wy a’r fanila, a’i droi. Rhowch y gymysgedd dywyll yn y tun, yna ychwanegwch y gymysgedd caws, a defnyddiwch gyllell i greu effaith marmor.
Pobwch ef am 30-40 munud. Gadewch iddo oeri ar resel, yna torrwch ef yn sgwariau.