Bruschetta Cymysg Eidalaidd

Gan
Caroline Marson, Banbury
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
16

Mae bruschetta yn ffordd wych i ddefnyddio eitemau o’ch oergell. Defnyddiwch amrywiaeth o gaws dros ben, cigoedd wedi’u coginio, tomatos a ffa, mae unrhyw beth yn neud y tro! Gweinwch y bruschetta fel cinio ysgafn neu cyn prif gwrs. Cadwch roliau bara yn y rhewgell. Maen nhw’n dadmer o fewn 30 munud ac maen nhw’r maint perffaith i wneud bruschetta.

Cynhwysion
4 rholyn bara
2 lwy fwrdd o olew olewydd
1 llwy fwrdd o berlysiau sych, fel teim a rhosmari
1 clof o arlleg, wedi’i blicio a’i dorri’n hanner
cyfarwyddiadau
Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°C (350°F) marc nwy 4. Sleisiwch y rholiau’n dafelli 3mm.
Brwsiwch ychydig i olew olewydd ar y tafelli, a rhowch nhw ar silff bobi mewn haen unigol. Rhowch ychydig o berlysiau sych drostynt.
Coginiwch nhw am 10 munud, a phan fyddant yn boeth o hyd, rhwbiwch y darnau garlleg arnynt.
Gorffennwch y bruschetta trwy roi topins o’ch dewis chi arno, gan ddibynnu ar gynnwys eich oergell; Tomatos ac olewydd - torrwch 175g o domatos yn ddarnau bach; torrwch domatos ceirios yn chwarteri. Ychwanegwch lond llaw o olewydd du heb gerrig, ychydig o gaprau, ac ychwanegwch 2 lwy fwrdd o olew olewydd pur a dail basil wedi’u rhwygo. Rhannwch y gymysgedd rhwng pob tost bruschetta, ac ychwanegwch ychydig o bupur du i roi blas.
Brocoli a mintys – Rhowch 150g o frocoli wedi’i goginio mewn prosesydd bwyd. Blitsiwch y brocoli am ychydig o eiliadau, yna ychwanegwch 25g o gnau pinwydd, 55g o parmesan wedi’i gratio, a 3 llwy fwrdd o olew olewydd. Blitsiwch y cyfan am 10 eiliad arall. Ychwanegwch 2 lwy fwrdd o fintys wedi’i dorri, a phupur du ac ychydig o sudd lemwn i roi blas. Rhannwch y gymysgedd rhwng pob bruschetta.
Caws wedi toddi melys - Defnyddiwch unrhyw gaws dros ben sydd gennych chi yn yr oergell, a’i gratio neu ei friwsioni. Rhannwch y caws rhwng pob bruschetta ac ychwanegwch lwy de o saws llugaeron. Rhowch o dan ridyll poeth am 2 i 3 munud, neu hyd nes iddo ddechrau toddi.
Twrci, brie a llugaeron - Torrwch 150g o brie yn dafellau bach, a’u rhannu rhwng y bruschetta, rhowch 100g o dafellau twrci wedi’i goginio ac ychydig o saws llugaeron arnynt.
Cig eidion a winwns wedi’u carameleiddio – Cynheswch ychydig o olew mewn padell â gwaelod trwchus, ychwanegwch 300g o winwns coch wedi’u sleisio, eu gorchuddio a’u coginio dros wres isel hyd nes eu bod nhw’n feddal ac yn dyner. Ychwanegwch 1/2 llwy fwrdd o siwgr brown a 1/2 llwy fwrdd o finegr, eu coginio a’u troi hyd nes eu bod nhw wedi carameleiddio. Sleisiwch gig eidion wedi’i goginio yn denau, taenwch fwstard ar y bruschetta, a rhowch ychydig o bersli wedi’i dorri, y cig eidion a’r winwns wedi’u carameleiddio ar ei ben.