Byrgyrs Cyw Iâr Sbeislyd

Gan
CAROLINE MARSON
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae’n bosibl defnyddio’r rysáit hon i wneud peli cyw iâr bychan i blant (gan roi llai o tsili yn y cymysgedd), neu fyrbrydau parti blasus.

Cynhwysion
250g cyw iâr dros ben wedi’i goginio
1 wy
100g briwsion bara
Llond llaw o ddail perlysiau|coriander
Darn bach o sinsir ffres, wedi’i blisio a’i dorri’n fân
1 tsili, heb yr hadau ac wedi’i dorri’n fân
Halen
Grawn pupur|Pupur du
Blawd plaen
Olew blodyn yr haul
Saws tsili melys a salad
cyfarwyddiadau
Proseswch y cyw iâr mewn prosesydd bwyd tan ei fod yn fân. Ychwanegwch yr wy, y briwsion bara, y coriander, y sinsir a’r tsili.
Proseswch y cwbl tan fod y cymysgedd yn llyfn. Sesnwch.
Gan ddefnyddio dwylo gwlyb, rhannwch y cymysgedd yn 8 pêl fach. Gwasgwch y peli tan eu bod nhw’n wastad cyn eu troi mewn ychydig o flawd plaen.
Ffriwch y byrgyrs yn yr olew tan eu bod nhw’n euraid ar bob ochr a’u gweini gyda saws tsili melys a salad.