Byrgyrs Ffa rhwydd i’w gwneud

Gan
JANE HUGHES
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
8

Beth allai fod yn haws i’w gwneud na swp o fyrgyrs ffa i’w rhoi yn eich rhewgell?

Cynhwysion
2 x dun 400g/14 owns o gidnabêns mewn dŵr
100g / 3½ owns o friwsion bara
1 wy
1 llond llwy de o bowdwr tshili
1 jar o salsa tomato
cyfarwyddiadau
Draeniwch a rinsiwch y ffa tshili, eu trosglwyddo i bowlen gymysgu fawr a’u stwnsio’n fras gyda fforc neu stwnsiwr tatws
Curwch yr wy a’i ychwanegu at y ffa gyda’r briwsion bara, y powdwr tshili a 2 lond llwy fwrdd o salsa. (Cadwch y salsa sydd ar ôl a’i weini gyda’r byrgyrs). Defnyddiwch eich dwylo i gymysgu’r cynhwysion yn drylwyr. Lluniwch wyth byrgyr o’r cymysgedd
Twymwch y radell i wres uchel. Rhowch y byrgyrs ar hambwrdd pobi a’u coginio am 5 neu 5 munud bob ochr nes iddynt frownio a thwymo drwyddynt