Bysedd siocled pomgranadol Tom Hunt

Gan
TOM HUNT
Canolradd
yn gwasanaethu
12

Pa fwyd allai fod yn fwy gogleisiol ma bysedd siocled cyfoethog gyda gleiniau pinc a gludiog o syrop pomgranadau. I mi mae hyn gam yn uwch na’r Betys Paradyws y soniais amdanynt yn flaenorol. Maent yn debyg mewn un ffordd, sef y ffordd y defnyddir syrop sur, ond y mae’r dantaith hwn mor hyfryd a chyfoethog fel ei bod yn well i chi ei fwyta gyda iogwrt i wrthbwyso’r lefelau anhygoel o siocled a ddefnyddir.

Cynhwysion
150g o siocled
180g o ymenyn
100g o almonau mâl, neu gallwch ddefnyddio blawd yn eu lle
100g o flawd plaen
150g o siwgr. Siwgr brown tywyll sydd orau gen i
3 wy mawr
100g o syrop pomgranadau1 pomgranad
cyfarwyddiadau
Cynhesu’r popty ymlaen llaw i 150°C
Torri’r siocled (siocled 70% sy’n ddelfrydol) yn ddarnau a’i doddi gyda’r ymenyn mewn powlen dros badell o ddŵr sy’n ffrwtian yn araf
Curo’r wyau a’r siwgr nes y maent yn ysgafn, yna eu cymysgu gyda’r menyn siocled. Ychwanegu’r blawd neu’r almonau mâl. Yn olaf, ychwanegwch yr hadau pomgranadau
Irwch hambwrdd o faint cymhedrol a gwasgaru blawd arno, a thywallt y cymysgedd i mewn iddo. Yna tywalltwch hanner y syrop pomgranadau drosto. Chwyrchliwch y syrop i mewn i’r cymysgedd yn llinellau tonnog
Rhowch y cymysgedd yn y popty am 20 munud. Ymwrthodwch â phob temtasiwn a gadewch iddo oeri am 15 i 20 munud iddo gael caledu ychydig
Ei weini yn gynnes gyda diferion o syrop pomgranadau drosto ac ychydig o creme fraiche neu iogwrt Groeg