Cacen bys a thatws gyda mintys

Gan
LFHW
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
6

Mae’r cyfuniad hwn o datws crenslyd wedi eu gratio a phys ffres a mintys yn glasur sy’n wastad yn cael croeso. Rhowch wy wedi ei botsio ar ben tafell ohoni i wneud cinio hyfryd.

Cynhwysion
500g/1 pwys 2 owns o datws
250g/9 owns o bys ffres neu wedi rhewi
3 llond llwy fwrdd o fintys ffres wedi ei dorri’n fân
2 wy
1 llond llwy fwrdd o olew llysiau
cyfarwyddiadau
Pliciwch y tatws a’u rhan-ferwi am 15 munud nes eu bod yn dechrau meddalu ond yn dal i fod yn ddigon solet. Draeniwch nhw a’u rhoi o’r neilltu i oeri
Coginiwch y pys mewn dŵr berwedig wedi ei halltu am 5 munud, yna eu draenio, a’u malu gyda stwnsiwr tatws
Curwch y wyau. Gratiwch y tatws i bowlen gymysgu fawr ac ychwanegwch weddill y cynhwysion. Trowch nhw i gyd gyda’i gilydd fel nad yw’r tatws yn mynd yn ludiog
Twymwch yr olew mewn padell ffrïo fawr drom. Codwch y cymysgedd i’r badell gyda llwy a’i lefelu’n llyfn. Coginiwch ar wres cymedrol am 5 munud nes bod gwaelod y gacen yn brownio ac yn frau. Llithrwch hi allan o’r badell ar blât, yna rhowch y badell ffrïo ar ei phen i lawr dros y plât. Trowch bopeth ar ei ben i lawr i gael y gacen datws yn ôl i’r badell a choginio’r ochr arall am 5 munud nes ei bod yn frau ac yn brownio