Cacen Gaws Ffrwythau

Gan
Liz Richards, Aberfeldy
Un Awr +
Dechreuwr
yn gwasanaethu
6

Mae jam, ffrwythau melys a chaws hufen dros ben yn blendio gyda’i gilydd i wneud y melysfwyd blasus hwn.

Cynhwysion
400g o jam a ffrwythau meddal goraeddfed, wedi’u cyfuno
400g o gaws meddal
400g o fisgedi digestive
200g o fenyn neu fargarin
cyfarwyddiadau
Rhowch y bisgedi mewn bag plastig a’u malu â phin rholio.
Mewn padell, toddwch y menyn neu fargarin, ac ychwanegwch y briwsion bisgedi.
Gwasgwch y gymysgedd i mewn i ddysgl fflan wedi’i iro, diamedr 20cm.
Rhowch y caws meddal mewn powlen. Ychwanegwch y jam a’r ffrwythau, a’u cymysgu gyda’i gilydd. Gwasgarwch y gymysgedd ar ben y gwaelod bisgedi, a’i oeri yn yr oergell am ddwy awr, hyd nes ei bod hi wedi setio.