Cacen gaws Mwyar Duon (wedi ei phobi)

Gan
Y GREEN MARINE - Cyfrannwyd trwy garedigrwydd y Green Marine. Gallwch eu dilyn ar Twitter @TheGreenMarine
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
8

Peidiwch â chynhyrfu os yw mwyar duon yn anodd dod o hyd iddynt! Mae’r gacen gaws ryfeddol a chyfoethog hon lawn cystal os defnyddiwch ffrwythau eraill; defnyddiwch beth bynnag sy’n dymhorol, neu beth bynnag sy’n digwydd bod yn eich oergell neu rewgell. Mae mafon a llus yn hyfryd iawn hefyd.

Cynhwysion
175g (6 owns) o fisgedi digestif
75g (3 owns) o ymenyn organig, wedi ei doddi
175g (6 owns) o fwyar duon ffres neu ffrwythau o’ch dewis chi, a mymryn yn ychwaneg i addurno
450g (1lb) o gaws hufen organig
150g (5 owns) o siwgwr caster organig
1 llond llwy de o flas fanila
4 wy organig canolig, wedi eu curo’n ysgafn
siwgwr eisin, yn haen ysgafn drosti
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty i 180°C (350°F), Nwy marc 4. Irwch ochrau a gwaelod y tun cacen gydag ymenyn
Rhowch y bisgedi mewn prosesydd bwyd a’u chwyrlïo nes eu bod yn fân iawn, neu eu rhoi mewn lliain glân neu fag plastig a’u malu gyda phin rholio. Cymysgwch y briwsion bisgedi gyda’r ymenyn tawdd a’u gwasgu i waelod y tun nes ei fod yn llyfn braf. Taenwch y mwyar duon dros y sylfaen hon a gadael i’r deisen oeri yn yr oergell wrth i chi wneud y topin
Curwch y caws hufen, y siwgwr, y blas fanila a’r wyau gyda’i gilydd mewn powlen fawr nes eu bod yn llyfn a hufennog. Tywalltwch y cymysgedd dros y mwyar duon a phobi yn y ffwrn am 40 munud neu hyd nes ei fod yn euraid ac yn ysgwyd y mymryn lleiaf pan fyddwch yn ysgytio’r tun yn ysgafn
Gadewch i’r gacen oeri yn y tun am tua 10 munud, yna rhedeg cyllell o amgylch yr ymyl i’w llacio a’i thynnu’n ofalus o’r tun. Rhowch y gacen ar blât i’w gweini. Taenwch fwyar duon ychwanegol drosti, a lluwch ysgafn o siwgwr eisin. Torrwch hi’n dafelli i’w gweini. Mae’r gacen gaws hon ar ei gorau ar dymheredd yr ystafell