Cacen gellyg

Gan
SARAH MOORE
Dechreuwr
yn gwasanaethu
8

"Pan mae’n fater o brynu ffrwythau yr wyf yr un mor euog â neb arall o beidio â’u defnyddio. Gall y rysáit achubol hwn arbed powlenaid o ellyg neu afalau rhag mynd i’r bin gyda hen ffyddloniaid eraill y cwpwrdd storio.”

Cynhwysion
225g o ymenyn wedi ei feddalu
225g o siwgwr mân
Tua 400 i 500 gram o afalau neu ellyg o unrhyw fath wedi eu torri’n fân
Croen 1 lemwn wedi gratio yn fân, ynghyd â’r sudd
4 wy
225 g o flawd codi
1 llond llwy de o bowdwr codi
1 llond llwy de o almonau mâl (dewisol)
cyfarwyddiadau
Cyfunwch y blawd a’r siwgwr (gan gadw 1 llond llwy fwrdd tan wedyn)
Ychwanegwch yr wyau fesul un a’u curo nes y maent wedi cael eu cyfuno
Ychwanegwch y lemwn a’r almonau
Plygwch y blawd a’r powdwr codi i mewn i’r cymysgedd
Malwch y ffrwyth yn fân a’u hychwanegu’n raddol gan eu plygu i mewn i’r cymysgedd
Tywalltwch y cyfan i dun pobi springform 22cm a thaenu’r llwyaid o siwgwr sydd dros ben y gacen a’i phobi ar 170C am oddeutu 45 munud nes y mae’n frown golau ac wedi ei choginio yn y canol
Rhyddhewch y gacen o’r mowld wedi iddi oeri ac y mae’n barod i’w syrfio