Cacen gwrd cnau menyn a bacwn wedi ei stemio

Gan
Kok-Loong Wong - Roedd Kok-Loong yn un o 10 o fuddugwyr lwcus Her Pobi Anarferol NEFF/Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff 2013.
Canolradd
yn gwasanaethu
6

Nid cacen wedi ei phobi gyffredin mo hon, ond un â blas Asiaidd. Math o fyrbryd sawrus Nyonya Maleisia oedd hwn yn wreiddiol, gyda meipen fel un o’r prif gynhwysion fel rheol. Gallwch ei archebu fel un o’r seigiau dimsum mewn bwyty Tsieineaidd ac mae’n ‘gacen’ hynod amlbwrpas.

Cynhwysion
70g o flawd tapioca
700ml o ddŵr
1 llond llwy fwrdd o flawd gwenith (mae hwn ar gael o siopau Tsieineaidd, nid y blawd gwenith arferol y gallwch ei gael)
1 llond llwy de o halen
1 llond llwy de o siwgr
2 lond llwy de o bowdwr pum sbeis
2 lond llwy de o bupur gwyn
1 ciwb isgell porc
500g o wrd cnau menyn
4 sleis (neu tua 150g) o facwn mwg (wedi eu torri’n ddarnau bach)
60g o ferdys sych (wedi eu gwlychu a’u torri’n fân)
150ml o olew llysiau
Ychydig o nionod wedi eu carameleiddio a’u sleisio’n fân ac ychydig sleisys o ddarnau bacwn wedi eu torri
Ychydig o sibols wedi eu torri’n fân
Ychydig o dshili coch wedi ei dorri’n fân
cyfarwyddiadau
Cymysgwch y blawd reis, y blawd tapioca, yr halen, y siwgr, y pum sbeis, y pupur a’r ciwb isgell at ei gilydd mewn powlen fawr tan eu bod o ansawdd cytew llyfn a rhowch o’r neilltu
Twymwch yr olew mewn padell ddofn. Ffrïwch y berdys sych wedi eu torri a’r darnau bacwn yn ysgafn tan eu bod yn bersawrus ac yn lliw brown golau. Ychwanegwch y gwrd cnau menyn. Coginiwch tan fod y gwrd cnau menyn yn meddalu (ond nid tan ei fod yn troi’n slwtsh). Tynnwch y gymysgedd o’r badell a’i rhoi o’r neilltu i oeri
Ar ôl i’r gymysgedd gwrd cnau menyn a bacwn oeri, ychwanegwch hi at y cytew a chymysgwch yn drylwyr
Rhowch y gymysgedd cytew yn ôl yn y pot a’i choginio’n araf tan fod y cytew’n tewychu. Trowch y gymysgedd yn barhaus, bydd braidd yn ludiog
Paratowch y sosban stemio dros ddŵr berwedig mewn wok neu sosban ddofn. Taenwch olew ar hambwrdd stemio gwydr dwfn (sy’n ffitio i mewn i sosban stemio) ac arllwyswch y cytew tewychu i’r hambwrdd
Llyfnhewch a lefelwch y gymysgedd. Stemiwch y gymysgedd am tua 30 munud neu tan ei bod yn solet. Tynnwch hi o’r stemiwr a’i rhoi o’r neilltu i oeri
Ar ôl i’r gacen oeri, torrwch hi’n ddarnau i’w gweini, a’i garnisio gyda’r nionyn wedi ei garameleiddio a’r bacwn cyn ychwanegu’r sibols a’r tshilis i roi lliw i’r topin. Mae’n barod i’w weini (yn gynnes neu’n oer)