Cacen iogwrt siocled

Gan
PHILIPPA GREENWOOD - Roedd Philippa yn un o 10 o fuddugwyr lwcus Her Pobi Anarferol NEFF/Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff 2013.
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
8
Cynhwysion
275g o siwgr mân
175g o fargarin
3 wy
1 llond llwy de o rinflas fanila
175g o iogwrt naturiol braster isel
225g o flawd codi
50g o goco
1 llond llwy de o soda pobi
50g o fargarin
50g o goco
3 llond llwy de o laeth
350g o siwgr eising
cyfarwyddiadau
Gwresogwch y popty i 170 gradd ymlaen llaw ac irwch dun sbringffurf 9 modfedd
Curwch y siwgr mân a’r margarin tan eu bod yn llyfn
Curwch yr wyau (un ar y tro), y rhinflas fanila a’r iogwrt i mewn yn araf
Rhidyllwch y blawd, y coco a’r soda pobi i mewn a’i gymysgu tan eu bod wedi cyfuno’n llwyr
Defnyddiwch lwy i roi’r gymysgedd yn y tun a baratowyd a phobwch am 45 munud
Rhowch y gacen ar resel weiar i oeri. Oerwch am 5 munud ac yna tynnwch o’r tun
Toddwch y margarin mewn sosban ac ychwanegwch y coco gan ei droi
Twymwch yn ysgafn, gan eu troi’n drylwyr tan iddynt gyfuno
Tynnwch oddi ar y gwres a throwch y llaeth a’r siwgr eising i mewn tan fod y gymysgedd yn llyfn ac wedi blendio. Mae’r eising yn ddiferllyd iawn felly rhowch rywfaint o bapur cegin o dan y ddysgl weini i ddal unrhyw eising sy’n llifo oddi ar y gacen). Ar ôl rhoi’r eising ar y gacen, rhowch hi yn yr oergell am hyd at awr er mwyn i’r eising galedu