Cacen Oren

Gan
LFHW
45 - 60 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
12

Mae’r gacen ysgafn hon yn defnyddio oren cyfan, gan gynnwys y croen, ac mae’n berffaith i’w bwyta’n oer neu gellir ei gweini’n gynnes gyda sgŵp o hufen iâ fanila.

Cost fesul rysáit: £1.52 / Cost fesul platiad: 12c

Rhewi
No
Cynhwysion
Menyn i iro
1 oren mawr
100g o flawd codi
100g o almonau mâl
1 llwy de o bowdwr pobi
1 llwy de o sinamon mâl
175g o siwgr mân
4 wy maint canolig
cyfarwyddiadau
Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°C /160° Ffan/Nwy 4. Irwch dun cacen sgwâr 24cm yn ysgafn, a’i leinio â phapur pobi.
Rhowch yr oren mewn padell a’i orchuddio â dŵr oer. Gadewch iddo ddechrau berwi, yna ei fudferwi’n ysgafn am 30 munud hyd nes bod yr oren yn feddal. Rhowch yr oren mewn powlen o ddŵr oer a’i adael i oeri.
Torrwch yr oren cyfan yn fras a chael gwared ar unrhyw hadau. Rhowch yr oren mewn prosesydd bwyd a’i flendio hyd nes ei fod yn llyfn. Mae blendiwr llaw yn gweithio’n dda hefyd.
Hidlwch y blawd, yr almonau mâl, y powdwr pobi a’r sinamon i mewn i bowlen. Mewn powlen ar wahân, chwisgiwch y siwgr a’r wyau gyda’i gilydd hyd nes eu bod yn drwchus a hufennog. Pan fydd yn barod, dylai’r chwisg adael trywydd ar ben y gymysgedd.
Gan ddefnyddio sbatwla, plygwch y gymysgedd blawd a’r piwrî oren i mewn i’r siwgr a’r wyau yn ysgafn.
Arllwyswch y gymysgedd i mewn i’r tun parod, a’i phobi yn y popty sydd eisoes wedi’i gynhesu am 30 munud, hyd nes bod y gacen yn euraid ac yn gadarn. Gadewch iddi oeri ychydig yn y tun cyn ei throi allan ar resel wifren i oeri’n gyfan gwbl.