Cacennau Bach Betys Siocled

Gan
IZABELA OBIYE - Roedd Izabela yn un o 10 o fuddugwyr lwcus Her Pobi Anarferol NEFF/Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff 2013.
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
8
Cynhwysion
180g o flawd plaen
75g o bowdwr coco
2 lond llwy de o bowdwr codi
225g o siwgr mân
250g o fetys wedi eu coginio
3 wy mawr
200ml o olew blodyn yr haul
1 llond llwy de o echdynnyn fanila
12 o fafon mawr, ffres neu wedi eu rhewi
cyfarwyddiadau
Gwresogwch y popty i 180 gradd/marc nwy 4 a pharatowch 12 o gasys cacennau bach mewn tun
Rhowch 180g o flawd, coco a phowdwr codi mewn powlen
Stwnsiwch y betys mewn prosesydd bwyd, ychwanegwch yr wyau – un ar y tro, yr olew a’r fanila – cymysgwch tan yn llyfn. Ychwanegwch siwgr at y gymysgedd a chymysgwch
Arllwyswch y gymysgedd betys i’r blawd a’r powdwr codi a chymysgwch yn ysgafn
Arllwyswch i’r 12 cas a phwyswch fafonen i mewn i bob un, â’r blaen yn wynebu i fyny
Pobwch am tua 15 munud neu tan y bydd yn solet wrth ei gyffwrdd
Addurnwch gyda rhyw fymryn o siwgr eising