Cacennau Cacen Dros Ben

Gan
FAITH HANCOCK
Dechreuwr
yn gwasanaethu
6

Mae’r rysáit hwn mor syml fel mai prin y gellir ei alw’n rysáit o gwbl! Ond mae’n haeddu cael ei gynnwys gan ei fod yn ffordd dda o arbed gwastraff.

Cynhwysion
Unrhyw gacen sydd gennych dros ben
Torrwr siapiau toes
Siwgwr mân
cyfarwyddiadau
Lapiwch y gacen mewn ffoil cegin
Rhowch hi mewn popty cynnes am 10 munud (bydd hyn yn ei hatal rhag mynd yn stêl a chaled)
Defnyddiwch y torrwr i dorri cymaint o siapiau ag y gellwch
Rhowch gawod ysgafn o siwgwr mân drosti, a dyna hi’n barod