CACENNAU CREISION ŶD SIOCLED

Gan
Doves Farm
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
12

Mae cacennau creision ŷd siocled yn un o’r ffefrynnau amser te, ac maent yn hawdd a chyflym i’w paratoi, ac nid oes angen eu pobi. Bydd plant o bob oed yn mwynhau gwneud y rhain. Awgrym: Amser Pasg, bydd plant yn dwlu ar y cacennau bach hyn ag wyau siocled ar eu pennau!

Cynhwysion
50g o fenyn
50g o siocled llaeth
100g o greision ŷd
2 lwy fwrdd o driog melyn
12 casyn pobi papur
cyfarwyddiadau
Toddwch y menyn, y triog a’r siocled gyda’i gilydd mewn powlen yn y ficrodon am 1 funud ar uchel, neu dros badell o ddŵr poeth.
Pan fydd y gymysgedd newydd doddi, ychwanegwch y creision ŷd, a chymysgu’r cwbl.
Rhannwch yn gymysgedd yn gyfartal rhwng 12 casyn pobi papur (mae’n well rhoi’r casys mewn tun byns i’w cynnal nhw)
Rhowch nhw i oeri hyn nes eu bod nhw wedi setio.