Cacennau Hadog o’r Alban gyda sglodion a saws tartar

Gan
Calum Richardson - trwy garedigrwydd y Cyngor Stiwardiaeth Morol
Canolradd
yn gwasanaethu
1

Corbenfras (hadog) MSC wedi ei ddal yn yn te Alban a’i fygu’n naturiol, ynghyd a thatws Maris Piper i wneud cacennau pysgod a sglodion gyda saws tartar rhwydd a chyflym.

Cynhwysion
3 hadog naturiol MSC wedi ei fygu
6 taten maris piper o faint da
1 lemwn organig
Talp o ymenyn organig
Persli cyrliog persli
Pupur a halen
Wy organig wedi ei guro
Briwsion bara
Tatws Maris Piper
Olew llysiau neu saim eidion
Dyrnaid o gaprys (capers)
Dyrnaid o gercinau (gherkins)
Llond llwy de o sudd lemwn organig
Dyrnaid o bersli ffres
Dyrnaid o nionod syfi ffres
1 llond llwy de o fwstard Seisnig
300g o fayonnaise wyau maes
cyfarwyddiadau
Pliciwch y tatws a’u torri’n dalpiau, eu rhoi mewn sosban a’u berwi. Rhowch hadog MSC o’r Alban gyda mymryn o ymenyn mewn poced o ffoil tun a’i roi ar ben y sosban i’w stemio gyda thatws. Pan fydd y tatws yn feddal tynnwch nhw allan a’u draenio. Agorwch y boced ffoil a chwalu’r pysgod yn dalpiau. Arllwyswch yr ymenyn a’r sudd o’r pysgodyn dros y tatws a’u stwnsio. Ychwanegwch bersli wedi malu, halen, a throad da o’r felin bupur a’u cymysgu gyda’r sudd lemwn. Ychwanegwch y darnau pysgod gan eu plygu i mewn i’r cymysgedd tatws
Rhowch nhw o’r neilltu i oeri
Torrwch ddyrnaid o gaprys, gercinau a phersli a’u hychwanegu at y mayonnaise. Ychwanegwch y mwstard a’u troi gyda gwasgiad neu ddau o sudd lemwn yn ôl eich chwaeth
Cymerwch eich cymysgedd cacen bysgod a’i rolio’n belen yn eich dwylo, yna ei wasgu’n fflat a’i roi’n ei siâp. Dipiwch y gacen yn yr wy ac yna yn y briwsion bara
Twymwch yr olew yn y badell sglodion i 150 gradd C a ffrïo’r sglodion am tua 6 munud nes maent yn feddal, yna eu draenio a gadael iddynt oeri
Ffrïwch nhw eto i’w brownio a’u rhoi yn y ffwrn ar wres cymedrol i’w gorffen
Pan fydd y cacennau pysgod bron â bod yn barod, trowch wres y saim sglodion i 180 gradd C a choginio’r sglogion nes maent yn dechrau crimpio – oddeutu 1.5 - 2 munud
Gweiniwch gyda dogn dda o saws tartar