Cacennau Nadolig Bach

Gan
LFHW
Uwch
yn gwasanaethu
6

Mae ‘Cacen Nadolig Fach’ gartref nid yn unig yn edrych yn dda ac yn blasu’n rhagorol; mae hefyd yn faint perffaith i’r rhoi fel rhodd. Mae’r rysáit isod yn gwneud tair cacen Nadolig fach, y gellir eu haddurno a’u lapio’n unigol. Mae’n hawdd ei pharatoi am mai dim ond un sosban sydd ei hangen ac mae’r gacen yn wlyb â blas da. Ffordd wych o ddefnyddio ffrwythau sych o gefn y cwpwrdd.

Cynhwysion
175g o fargarîn neu fenyn
200g o siwgr crai tywyll
750g o ffrwythau ffres cymysg sydd yn cynnwys croen candi (mixed peel)
Croen wedi’i gratio a sudd 1 oren
Croen 1 lemwn wedi’i gratio
100ml o frandi (rwy’n defnyddio’r brandi rhataf) a 4 llwy fwrdd arall
3 ŵy wedi’u curo’n ysgafn
85g o almwn mâl
200g o flawd plaen
1 llwy de o bowdwr codi
1 llwy de o sbeis cymysg mâl
1 llwy de o sinamon mâl
¼ llwy de o ‘all spice’ mâl
Tuniau cacennau crwn 10 cm / 4 "diamedr
cyfarwyddiadau
Mewn sosban fawr, rhowch y margarîn, y siwgr, y ffrwythau sych, y croen, y sudd a 100ml o frandi
Rhowch ar wres gweddol isel, gan droi drwy’r amser, nes bod y margarîn wedi toddi a bod y cymysgedd yn dechrau berwi
Trowch y gwres i lawr a’i fudferwi heb ei orchuddio am 10 munud, a’i droi bob nawr ac yn y man
Tynnwch y sosban oddi ar y gwres a’i gadael am ryw 30 munud i oeri
Tra’ch bod yn aros, cynheswch eich ffwrn i Farc Nwy 2 / 150C / 300F a leiniwch eich tun cacennau
Ar ôl 30 munud, cymysgwch eich wyau a’r almwn mâl i mewn i’r sosban
Hidlwch y blawd, y powdwr codi a’r sbeisys i mewn i’r sosban a’i gymysgu nes ei fod wedi ei gyfuno
Gyda llwy, rhowch y cymysgedd i mewn i’ch tun cacennau a’i ledaenu’n gyfartal
Pobwch am 45 munud yna trowch y gwres i lawr i Farc Nwy 1 / 140C / 275F a’i goginio am 1 - 1 ¼ awr arall (1 ¾ awr os oes gennych ffwrn nwy). Os yw eich cacen yn dechrau mynd yn rhy dywyll, gorchuddiwch â ffoil
Bydd y gacen yn barod pan fydd yn lliw euraidd tywyll ac yn teimlo’n gadarn. Rhowch sgiwer i mewn i’r canol, os daw allan yn lân mae wedi coginio
Pan fydd wedi coginio, gwnewch dyllau dros y gacen gynnes ac ychwanegwch y 4 llwy fwrdd ychwanegol o frandi â llwy
Gadewch y gacen yn y tun tan ei bod yn oer
Pan fydd yn oer, tynnwch hi o’r tun a thynnwch y papur gwrthsaim i ffwrdd. Lapiwch mewn papur gwrthsaim newydd ac yna mewn ffoil
Gadwch mewn cwpwrdd lled oer