Cacennau pysgod brithyll wedi’i fygu

Gan
BRITISH TROUT ASSOCIATION
Uwch
yn gwasanaethu
2

Ardderchog fel tamaid cyn pryd neu fel cinio ynddo’i hun. Os nad oes gennych datws King Edward fe wnaiff unrhyw fath o datws y tro.

Cynhwysion
200g o frithyll wedi ei fygu, yn boeth a gydag ynrhyw esgyrn wedi eu tynnu allan
300g o datws King Edward wedi eu plicio a’u torri’n ddarnau
3 llwy fwrdd o bersli cyrliog wedi ei dorri’n fân
½ llwy de o halen
Pupur du wedi ei felino
2 lond llwy fwrdd o flawd plaen wedi ei ogrwn
Oddeutu 100g o friwsion bara gwyn
50g o ymenyn
Sblash o olew blodau haul
2 llwy fwrdd o mayonnaise
1 llwy fwrdd o crème fraiche
Blas hanner lemwn (heb ei gwyro) wedi ei rathellu
2 llwy fwrdd o gnau Ffrengig wedi eu malu’n
2 llond llwy de o farchruddygl (horseradish) – nid y saws – o bot, neu 4 llwyad o’r gwreiddyn ffres
cyfarwyddiadau
Troi’r ffwrn i 200c gyda’r ffan ymlaen
Rhowch y tatws mewn padell a thywallt dŵr oer drostynt. Gadewch iddynt ferwi am 10 i 15 munud neu nes y maent yn hollol feddal – mae eu gorferwi ychydig yn beth da yn yr achos hwn. Draeniwch nhw a gadael iddynt sefyll er mwyn sychu ac oeri
Ar ôl malu’r cnau Ffrengig, tostiwch nhw’n ysgafn mewn padell sych gan eu troi drosodd yn barhaus. Cymerwch ofal nad ydynt yn eu llosgi, gan eu coginio nes iddynt dywyllu mymryn a rhyddhau eu harogl hyfryd, yna gadewch iddynt oeri. Cymysgwch holl gynhwysion eraill y saws gyda’i gilydd, troi’r cnau i mewn, a gadael y cyfan ar un ochr nes bod y cacennau pysgod yn barod
Chwalwch y brithyll yn ddarnau mewn powlen; ychwanegwch y persli wedi ei falu, a rhowch yn tro da ar y felin bupur. Ychwanegwch y tatws, gan eu malu wrth i chi eu hychwanegu at y brithyll. Cyfunwch bopeth a rhoi mymryn o halen i ychwanegu blas
Siapiwch y cacennau gyda thorrwr toes tua 6 i 7 centimedr o ddiamedr. Bydd yn rhaid i chi wasgu’r cacennau wrth eu siapio, i’w hatal rhag torri’n ddarnau
Rhowch y blawd ar blât a’r briwsion bara ar blât arall. Rhowch haen denau o flawd ar ben ac oddi tan y cacennau pysgod a’u rhoi’n ofalus yn yr wy ac yna yn y briwsion bara. Gwnewch hyn gyda phob un o’r cacennau
Rhowch badell ffrïo fechan ar yr hob a thoddi 50g o ymenyn gyda sblash o olew blodyn haul. Dylai’r cacennau hisian ar unwaith wrth i chi eu rhoi yn yr olew ond peidwich a’u ffrïo yn rhy gyflym gan losgi’r briwsion bara; rheoleiddiwch y gwres fel y bo angen
Ffrïwch y cacennau yn ysgafn am oddeutu 4 munud nes y maent yn lliw euraid, yna eu troi drosodd a ffrïo’r ochr arall am 2 funud, yna rhowch y cacennau yn y ffwrn am 6 munud
Gweinwch y cacennau gyda berwr dŵr a’r saws