Cacennau Pysgod Eog

Gan
Stuart Miller, Meal Makers
20 - 30 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
2

Mae’r rysáit hon yn ffordd o ddefnyddio tatws stwnsh dros ben a defnyddio briwsion bara cartref.

Cynhwysion
250g o datws stwnsh dros ben
2 lwy fwrdd o unrhyw berlysiau (mae persli, dil a chennin syfi’n gweithio’n arbennig o dda)
1 llwy de o fwstard
1 lemwn â 1 llwy fwrdd o sudd wedi’i wasgu ac 1 llwy fwrdd o groen wedi’i gratio
1 wy wedi’i guro
2 ffiled eog neu 1 tun (213g)
1 llwy fwrdd gorlawn o flawd plaen
75g o friwsion bara cartref
3 llwy fwrdd o olew blodyn yr haul
Halen a phupur i roi blas
cyfarwyddiadau
Cymysgwch y tatws, mwstard, sudd a chroen lemwn, perlysiau, a halen a phupur.
Ar hambwrdd pobi, rhowch halen a phupur ar yr eog. Griliwch nhw am 5-6 munud hyd nes eu bod nhw prin wedi coginio. Gadewch iddyn nhw oeri, tynnwch y croen, a’u torri’n haenau mawr.
Ychwanegwch yr eog at y gymysgedd tatws, a’u cymysgu, gan ofalu i beidio â malu’r haenau’n ormodol. Ffurfiwch bedwar pati cylch o’r un maint.
Rhowch y blawd, yr wy wedi’i guro a’r briwsion bara ar dri phlât ar wahân. Dipiwch y patis yn y blawd (a chael gwared ar unrhyw ormodedd), yna dipiwch nhw yn yr wy, ac yna yn y briwsion bara i’w gorchuddio.
Ffriwch y cacennau pysgod yn olew blodyn yr haul ar wres canolig am oddeutu 3 munud bob ochr hyd nes bod y briwsion bara yn euraid a bod y cacennau wedi coginio drwyddo.
Gweinwch y cacennau pysgod gydag ychydig o groen lemwn. Rydym yn argymell ffa Ffrengig a thomatos ceirios wedi’u coginio i gyd-fynd â nhw.