Canelioni Sbinaets a Ricota

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Dyma bryd llysieuol traddodiadol o’r Eidal a ffordd flasus o ddefnyddio tameidiau o gaws sydd dros ben. Gallwch ddefnyddio sbinaets ffres neu sbinaets wedi rhewi.

Rhewi
Yes
Llysieuol
Cynhwysion
Pecyn 450g o sbinaets
Pecyn 250g o ricota
½ llond llwy de o nytmeg wedi’i felino
12 tiwb pasta canelioni
Tun 400g o domatos wedi’u malu
75g (3 owns) o gaws Cheddar wedi gratio
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 200ºC, Nwy Marc 6. Irwch lestr addas i’w rhoi yn y popty
Coginiwch y sbinaets mewn dŵr berwedig am 2 neu 3 munud nes iddo wywo. Draeniwch o’n drylwyr gan wasgu’r holl ddŵr diangen allan ohono. Torrwch o’n ddarnau gyda chyllell a’i gymysgu gyda’r ricota, y nytmeg a’r sesnin. Llenwch y tiwbiau canelioni gyda llwy de neu fag pibell a’u rhoi yn y llestr
Codwch lwyeidiau o domatos drostynt a gwasgaru’r caws drostynt hwythau. Pobwch nhw yn y popty am 30 munud nes y maent yn frown golau a’r canelioni yn dyner