Caserol Naddion Siocled Ffrengig

Gan
The Hungry Herbivores
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
5

Caserol Naddion Siocled Ffrengig figanaidd, sy’n berffaith fel brecwast neu fel pwdin! Defnyddiwch eich hen fara, gan leihau gwastraff a’i droi yn rhywbeth blasus dros ben.

Cynhwysion
1 tun (400ml) o laeth cnau coco
½ cwpan o laeth soi neu almwn
½ cwpan o siwgr cnau coco neu siwgr brown
1 llwy de o rinflas fanila
1 llwy de o sinamon
½ llwy de o nytmeg mâl
2.5 llwy fwrdd o flawd corn neu startsh, neu flawd plaen neu flawd codi
½ cwpan o naddion siocled figan
Bagét surdoes deuddydd oed *(16 o dafelli 1 modfedd), neu hen dorth o fara cyffredin. (Gorau po sychaf yw’r bara!)
cyfarwyddiadau
Yn gyntaf, chwipiwch y llaeth almwn neu soi gyda’r blawd nes bydd yr holl lympiau wedi mynd.
Mewn powlen fawr, chwipiwch y llaeth cnau coco, siwgr cnau coco, fanila, sinamon, nytmeg a’r cymysgedd blawd efo’i gilydd.
Mewn dysgl bobi fawr gron neu betryalog, gosodwch y bara nes bod y crystiau yn gorgyffwrdd y mymryn lleiaf.
Arllwyswch y cymysgedd gwlyb yn gyfartal dros y bara, wedyn gwasgarwch y naddion siocled figan ar ei ben, gan wthio rhai o’r naddion i lawr rhwng yr haenau bara.
Gorchuddiwch y ddysgl gyda ffoil a’i roi yn yr oergell dros nos, neu am o leiaf 30 munud.
Pan fyddwch yn barod i’w bobi, cynheswch y popty i 375F/190C/Nwy 5.
Rhowch y ddysgl caserol yn y popty gyda’r ffoil am ei ben am 50–60 munud.
Tynnwch o’r popty a gadewch iddo oeri ychydig cyn ei weini.