Caserol Tatws

Gan
JANE HUGHES
45 - 60 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae’r pryd rhwydd a rhad hwn yn un o ffefrynnau’r teulu ar nosweithiau gaeafol. Ychwanegwch berlysiau ffres neu sbeisys i addasu’r rysáit neu, er mwyn amrywiaeth, ychydig o lysiau wedi eu coginio sydd dros ben.

Cynhwysion
4 nionyn cymedrol (250g/9 owns)
2 lond llwy fwrdd o olew llysiau
1kg (2 bwys 4 owns) o datws
1 tun 400g (14 owns) o gidnabêns mewn dŵr (pwysau wedi draenio 240g)
2 becyn 400g (14 owns) o domatos wedi eu malu (cyfanswm o 800g/1 pwys 12 owns)
2 glof garlleg wedi eu plicio a’u sleisio’n denau
1 ciwb stoc llysiau
cyfarwyddiadau
Pliciwch y nionod a’u sleisio’n drwchus. Rhowch nhw mewn padell fawr dindrom a’u ffrïo’n ysgafn yn yr olew nes dechrau gweld drwyddynt
Pliciwch y tatws, a’u sleisio i drwch o tua 1/2cm (1/4 modfedd). Ychwanegwch nhw at y nionod a’u coginio gan eu troi’n fynych nes i’r nionod ddechrau brownio
Draeniwch a rinsiwch y ffa a’u hychwanegu at y badell gyda’r tomatos, y garlleg a’r ciwb stoc wedi ei friwsioni. Trowch y cymysgedd yn drylwyr ac ychwanegu digon o ddŵr at y badell i fraidd orchuddio’r cynhwysion
Pan maent yn dechrau berwi trowch y gwres i lawr, rhowch gaead ar y sosban a mudferwi am 25 munud nes y mae’r tatws yn feddal. Ychwanegwch sesnin yn ôl eich chwaeth