Cawl corbys rhad

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
6

Am ddim ond 20c y pen, bydd y cawl hwn yn rhoi eli i’r enaid pan fydd pethau’n mynd yn fain arnoch.

Rhewi
Yes
Fegan
Cynhwysion
200g/7owns lentils coch
1 moronen (65g/2owns)
1 winwnsyn (120g/4owns)
1 ¼ litr/2 ½ peint stoc llysieuol
Sudd hanner lemwn
Halen, pupur, powdr cwmin a phowdr tsili, at eich dant
cyfarwyddiadau
Piliwch a thorrwch y winwnsyn a’r foronen yn fân. Rhowch mewn sosban fawr gyda’r stoc a’r corbys. Ar ôl mudferwi’r cynhwysion, dan gaead, am 25 munud nes bod y lentils yn chwalu, gadewch iddo oeri am dipyn ac yna’i hylifo
Ail-gynheswch y cawl gan ychwanegu sudd lemwn, halen, pupur, powdr cwmin a phowdr tsili os oes angen wrth ei weini