Cawl letys llipa

Gan
LFHW
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Gall letysen sydd wedi mynd yn llipa gael ei defnyddio o hyd, ac mae’r rysáit hon yn ei gweddnewid yn gawl bras, soffistigedig.

Cynhwysion
1 letysen fach (150g/5½ oz)
1.2 litr / 2 beint o isgell llysiau
1 genhinen
150ml/5fl oz hufen sengl
cyfarwyddiadau
Trimiwch y letysen a’r genhinen a’u torri’n dameidiau bach. Rhowch nhw mewn sosban fawr gyda’r isgell llysiau. Codwch y cawl i ferwi, yna mudferwch ef am 15 munud hyd nes bod y llysiau’n feddal.
Tynnwch y cawl oddi ar y gwres a gadael iddo oeri ychydig, yna trosglwyddwch ef i bowlen prosesydd bwyd neu hylifydd a’i brosesu hyd nes ei fod yn llyfn iawn.
Arllwyswch y cawl yn ôl i’r sosban a throwch yr hufen i mewn. Ailgynheswch ef yn ysgafn i’w weini.