Cawl Minestrone

Gan
LFHW
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Dyluniwyd y fersiwn hwn o’r clasur gan ein partner, Chefs @ School, i gael disgyblion i feddwl am fwyd a sut i osgoi ei roi'n y bin. Beth am roi cynnig arni gyda’ch rhai bychain chi? 

Rhewi
Yes
Cynhwysion
3 llwy fwrdd o olew llysiau
1 winwnsyn canolig, wedi’i dorri’n fân
1 cenhinen ganolig, wedi’i thocio, ei golchi a’i thorri’n fân
2 ddarn o seleri, wedi’u tocio a’u torri’n fân
2 foronen ganolig, wedi’u torri
400g tun o domatos wedi’u torri
1 ewin garlleg, wedi’i dorri’n fân
750ml o ddŵr gydag 1 ciwb stoc isel mewn halen
2 lwy de o oregano ffres wedi’i dorri, neu 1 llwy de o oregano sych
1 llwy fwrdd o biwrî tomato
30g o bys wedi’u rhewi neu ffa llydain wedi’u plicio
Caws Parma neu gaws caled arall wedi’i gratio i’w weini
cyfarwyddiadau
Mesurwch 750ml o ddŵr berw mewn jwg mesur. Briwsionwch y ciwb stoc i mewn i’r dŵr a’i gymysgu nes y bydd wedi toddi.
Cynheswch yr olew mewn sosban ar wres canolig, wedyn ychwanegu’r winwnsyn, cennin, seleri a moron wedi’u torri, gan droi’n drylwyr. Coginiwch am 5 munud i ganiatáu i’r llysiau feddalu ond peidiwch â’u brownio.
Cymysgwch y tomatos a’r garlleg i mewn.
Arllwyswch y stoc llysiau drosto, wedyn ychwanegwch y perlysiau a chymysgu’r tomato a’r pasta i mewn a’i ferwi.
Ychwanegwch y pys wedi’u rhewi, wedyn y pasta, a’i ffrwtian yn ysgafn am 10–15 munud.
Wrth i’r cawl goginio, defnyddiwch ochr fân eich gratiwr i gratio’r caws Parma i’w ysgeintio ar ben y cawl.
Profwch y cawl i sicrhau bod y pasta wedi’i goginio ac ychwanegwch ragor o stoc os yw’r cawl yn rhy drwchus.
Rhowch y cawl mewn dysglau ac ysgeintiwch y caws wedi’i gratio ar ei ben.