Cawl Moron a Choriander

Gan
Juliet Martin
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Mae’r cawl blasus hwn yn rysáit clasurol ac yn ffordd wych o ddefnyddio’r moron sydd ar ôl yn yr oergell. Mae’n ginio iach ac ysgafn a gellir ei weini gyda croutons ffres neu fara garlleg.

Fegan
Cynhwysion
1 llond llwy de o olew olewydd da
1 nionyn o faint cymedrol wedi ei dorri
400 gram o foron wedi eu golchi a’u sleisio
1 clof garlleg wedi ei wasgu
1 llond llwy de o goriander mâl
1 litr o stoc llysiau
4 llond llwy de o goriander ffres wedi ei dorri’n fân
Pinsied o halen a phupur du wedi ei felino
Diferyn o sudd lemwn
cyfarwyddiadau
Ffrïwch y nionyn wedi ei dorri, y moron wedi eu sleisio a’u golchi, a’r garlleg wedi ei wasgu mewn padell fawr gwrth-lynu am 3 neu 4 munud. Ychwanegwch y coriander mâl a’i droi am un munud. Yna, ychwanegu halen a phupur du ffres.
Ychwanegwch y stoc llysiau at y badell a dod ag o i ferwi. Rhowch gaead ar y badell a gadael iddo fud-ferwi nes bod y moron yn dyner braf. Dylai hynny gymryd tuag 20 munud.
Trowch y coriander ffres i mewn iddo a rhoi’r cyfan mewn blender neu brosesydd bwyd. Ychwanegwch ychydig o sudd lemwn a blendio nes y mae’n llyfn a hufennog. Gallwch hefyd ychwanegu sesnin ychwanegol yn ôl eich chwaeth. Gadewch iddo oeri cyn ei weini.
Os bwriadwch fwyta eich cawl yn nes ymlaen, dylech adael iddo oeri, ei roi mewn cynhwysydd aerdyn a’i roi yn eich oergell neu rewgell. I’w aildwymo, cynheswch o’n dyner mewn sosban.