Cawl Moron a Reis

Gan
LFHW
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae’r reis yn troi’r pryd rhad hwn yn foliad braf.

Cynhwysion
75g/ 2½ owns o reis gwyn grawn hir heb ei goginio (neu 180g/ 6 owns o reis wedi ei goginio)
1 nionyn (100g/ 3½ owns)
200g/ 7 owns o foron
1¾ peint/ 1 litr o stoc llysiau
2 lond llwy fwrdd o goriander ffres wedi ei dorri’n fân
Pupur a halen at eich blas
cyfarwyddiadau
Pliciwch y nionyn a’i dorri’n fân. Yr un fath efo’r foronen. Rhowch nhw mewn sosban fawr gyda’r stoc llysiau a’r reis heb ei goginio, os ydych am ei ddefnyddio. Gadewch iddo ddechrau berwi yna ei fudferwi dan gaead am 25 munud nes bod y reis yn barod a’r moron yn dyner
Os ydych yn defnyddio reis wedi ei goginio, defnyddiwch 500ml/ 17owns hylif o stoc llysiau a’i fudferwi nes bod y moron yn dyner, yna trowch y reis sydd wedi ei goginio i mewn iddo a’i dwymo’n drylwyr
Ychwanegwch sesnin a gwasgaru coriander ffres drosto