Cawl Pys a Chig Moch

Gan
HOFFI BWYD CASÂU GWASTRAFF
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Cawl i gynhesu’r galon, an nid yw ond yn cymryd ychydig funudau i’w wneud gan ddefnyddio cig moch sydd dros ben ac ychydig gynhwysion syml eraill. Os nad oes gennych stoc twrci defnyddiwch giwb stoc cyw iâr neu lysiau. Gallwch gynnig hwn fel tamaid cyn pryd neu gyda bara crystiog fel cinio neu swper ysgafn.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
1 llond llwy fwrdd o olew
1 nionyn, wedi ei dorri â chyllell
1 litr (1¾ peint) o stoc twrci (wedi ei wneud o’r esgyrn sydd ar ôl o’r twrci)
450g (1 lb) o bys wedi rhewi, wedi eu dadmer
250g (10 owns) o gig moch dros ben, wedi ei falu
cyfarwyddiadau
Twymwch yr olew mewn padell ffrïo fawr a ffrïo’r nionyn am 4 neu 5 munud. Ychwanegwch y stoc a’r pys a dod â’r cyfan i ferwi
Cadwch 100g (4 owns) o’r cig moch yn ôl ac ychwanegu’r gweddill at y cawl. Rhowch gaead drosto a’i fudferwi am 10 munud
Chwyrlïwch y cawl gyda blender llaw nes y mae’n llyfn ac esmwyth yna rhowch y gamwn sydd dros ben yn ôl ynddo a’i goginio eto am funud neu ddau