Cawl sbigoglys a thatws

Gan
LFHW
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
6

Mae sbigoglys yn wrthocsidydd da a does llawer o fraster ynddo chwaith. Boed ffres neu hen, mae modd ei ddefnyddio i wneud cawl blasus.

Cynhwysion
1 wnionyn wedi'i dorri'n fân
2 ewin garlleg wedi'u gwasgu
900g/2lb o datws wedi'u torri'n ddarnau
2 ffon seleri wedi'u torri
2 beint o wlych llysiau
250g o ddail sbigoglys ffres
Pupur du wedi'i falu
Darnau o fara crasu a phersli ffres wedi'i dorri
cyfarwyddiadau
Rhowch y tatws, yr wnionyn, y garlleg a'r seleri mewn sosban fawr. Ar ôl ychwanegu'r gwlych, gadewch y cyfan i fudferwi am 20 munud nes bod y tatws yn feddal.
Ar ôl ychwanegu'r pupur a'r sbigoglys, dylech chi goginio'r cawl am 10 munud eto
Cymerwch y sosban oddi ar y gwres a'i gadael i oeri ychydig.
Rhowch beth cawl mewn peiriant cymysgu, neu ddefnyddio chwisg, i'w lyfnu.
Dylech chi gyflwyno'r cawl mewn bowliau cynnes gyda'r bara crasu a'r persli.