Caws Macaroni gyda llysiau cudd

Gan
LFHW
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae cuddio llysiau yn y pryd pasta teuluol hwn yn haws nag y byddech chi’n ei feddwl – fyddan nhw byth yn gwybod…

Llysieuol
Cynhwysion
25g/1 owns o ymenyn
25g/1 owns o flawd gwyn plaen
568ml/1 peint o lefrith/llaeth
100g/3 ½ owns o gaws caled
250g/9 owns o lysiau cymysg wedi eu coginio - dewiswch lysiau gwyn, oren a melyn fel sgwash, nionod, moron, pannas, seleri a seleriac
300g/10½ owns o basta wedi ei goginio – siâp macaroni neu penne sy’n gweithio orau
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 180C/350F
Gratiwch y caws. Torrwch y llysiau sydd wedi eu coginio, yn fân
Toddwch yr ymenyn mewn sosban fawr. Trowch y blawd i mewn ynddo a’i droi yn barhaus am 1 funud
Yn raddol, ychwanegwch y llaeth gan ei chwisgio’n barhaus fel nad oes lympiau’n ffurfio. Coginiwch y saws ar wres cymedrol fel ei fod yn ffrwtian yn ysgafn, gan ei droi’n barhaus am 5 munud nes i’r saws dewychu
Ychwanegwch 70g/2½ owns o’r caws a gadael iddo doddi i mewn i’r saws. Gadewch i’r saws oeri ychydig, yna ei drosglwyddo i bowlen prosesydd bwyd. Ychwanegwch y llysiau wedi eu coginio, wedi eu torri’n fân, a’u prosesu nes bod y saws y llyfn a’r llysiau wedi diflannu!
Coginiwch y pasta mewn dŵr berwedig yn unol â’r canllawiau ar y pecyn, yna ei ddraenio. (Os oes gennych basta wedi ei goginio’n barod, rhowch o mewn gogor a thywallt dŵr berwedig drosto i’w lacio; yna cewch ei ddefnyddio fel pe bai newydd gael ei goginio.)
Cymysgwch y pasta a’r saws gyda’i gilydd a’u rhoi mewn llestr mawr bas y gallwch ei roi yn y ffwrn. Gwasgarwch weddill y caws ar ei ben. Pobwch am 20 i 25 munud nes ei fod yn brownio ac yn codi’n swigod