Caws Pob a Sglodion Trwchus

Gan
Y CYNGOR TATWS
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Mae hi’n wythnos sglodion o 17 i 24 Chwefror. Rhowch gynnig ar ein syniadau am ryseitiau blasus ar gyfer sglodion, trwy law y Cyngor Tatws. I gael mwy o wybodaeth am yr Wythnos Sglodion ewch i.

Llysieuol
Cynhwysion
6 taten fawr ysgafnllyd, er enghraifft Maris Piper neu King Edward (tua 1.5kg)
2 lond llwy fwrdd o olew olifau
25g o ymenyn
25g o flawd plaen
100ml o gwrw
150g o gaws Cheddar aeddfed wedi gratio
1 melynwy iâr pen domen
1 llond llwy de o fwstard Seisnig
4 llond llwy de o saws Worcestershire
4 tafell drwchus o fara surdoes (ond gallwch ddefnyddio unrhyw fara crystiog)
Pupur du o’r felin bupur
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty i 220°C, popty ffan 200°C, Nwy Marc 7
I wneud y sglodion torrwch y tatws, heb eu plicio, yn sglodion trwchus a rhoi haen denai o olew olifau drostynt mewn padell rostio fas. Coginiwch nhw am 30 munud gan eu troi yn achlysurol
Twymwch y radell i wres uchel
I wneud y saws caws toddwch yr ymenyn mewn sosban wrth-lynu a chymysgu’r blawd i mewn. Coginiwch dan wres isel am 30 eiliad, gan ei droi yn barhaus. Yn araf, ychwanegwch y cwrw. Gadewch iddo fudferwi am 2 neu 3 munud gan ei droi yn gyson nes bod y saws yn llyfn a thrwchus
Ychwanegwch y caws, y melynwy, y mwstard a’r saws Worcestershire. Coginiwch nes y mae’r caws yn toddi, gan ei droi’n gyson. Ychwanegwch sesnin o bupur du newydd ei felino a’i roi o’r neilltu i oeri
Craswch ddwy ochr y bara surdoes. Taenwch y saws caws yn drwchus dros un ochr o’r bara, gan ofalu bod y saws yn mynd yr holl fordd i’r ymyl, rhag i’r bara losgi. Rhowch o yn ôl o dan y radell am 20 i 30 eiliad nes iddo frownio ychydig a chodi’n swigod
Gweinwch y caws ar dost gyda’r sglodion trwchus a salad