Cnapiau per-datws Kiev

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
1

Mae’r rysáit hyfryd hwn yn hwyl i bobl o bob oedran sy’n cymryd rhan yn ei goginio. Mae cnapiau per-datws kiev yn gyfle i chi wneud pryd cytbws wth ddefnyddio cynhwysion sydd gennych dros ben.

Cynhwysion
2 ber-daten (oddeutu 300g)
Tun bychan o gorn melys
100 gram o gyw iâr wedi ei goginio a’i dorri’n giwbiau 1/2 modfedd
2 dafell o fara wedi rhewi
50 gram o gaws mozzarella wedi gratio
50 gram o bersli wedi ei falu
1 clof garlleg wedi ei wasgu
2 llond llwy fwrdd o flawd plaen
100 ml o laeth
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 170 gradd
Rhowch y perdatws ar hambwrdd popty a’u pobi am 40 i 50 munud nes eu bod yn feddal. Yna eu tynnu allan a gadael iddynt oeri. Unwaith eu bod wedi oeri, torrwch nhw yn eu hyd a chodi’r cnawd allan o’r croen a’i roi mewn powlen gymysgu fawr
Ychwanegwch y corn melys, y mozzarella, y persli, y cyw iâr a’r garlleg at y ber-daten. Cymysgwch yn drylwyr a’i roi’n ôl yn yr oergell i soledu rhywfaint
Gratiwch y bara wedi rhewi a’i roi’n ôl yn y rhewgell nes bod ei angen (Gellir gwneud hyn ymhell ymlaen llaw)
Pan fydd y cymysgedd tatws yn oer ac yn anystwytho, mowldiwch o yn giwbiau un fodfedd i fodfedd a hanner a’u rhoi’n ôl yn yr oergell am 10 munud arall
Rhowch y briwsion bara, y blawd a’r llaeth mewn powlenni ar wahân
Tynnwch y cnapiau kiev allan o’r oergell. Rhowch got o flawd iddynt, un ar y tro, eu trochi yn y llaeth, yna eu rholio yn y briwsion bara
Rhowch badell wrth-lynu ar wres cymedrol gyda dwy lond llwy fwrdd o olew llysiau
Ffrïwch y cnapiau kiev bob ochr nes eu bod yn frown golau yna eu rhoi yn y popty, sydd wedi cael ei dwymo ymlaen llaw i 170 gradd am 10 munud
Gweinwch gyda cholslo ysgafn ffres a thafell o faguette