Creision perdatws

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
1

Mae’r pryd erchwyn hwn yn gallu pobi’n braf yn y ffwrn tra rydych chi’n paratoi prif fwydydd eich cinio. Byddant yn cyfrannu at blatiad cytbwys pan gânt eu gweini gyda chig a llysiau.

Fegan
Cynhwysion
2 berdaten
3 llond llwy fwrdd o olew
1 llond llwy fwrdd o siwgwr
Pinsied bychan o halen
1 llond llwy fwrdd o sbeis neu gyfuniad o sbeisys o’ch dewis eich hun, er enghraifft paprica wedi ei fygu, garam masala, sesnin Cajun
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 200 gradd
Torrwch bob peraten yn lletemau, eu rhou mewn powlen fawr ac ychwanegu’r olew. Cymynsgwch nhw’n dda er mwyn eu cyfuno. Gwasgarwch halen, siwgwr a sbeisys o’ch dewis eich hun drostynt fel bod y lletemau wedi eu gorchuddio ag olew a sbeisys
Taenwch y perdatws mewn un haen ar hambwrdd pobi
Pobwch nhw am 25 i 30 munud
Wedi’r 15 munud cyntaf, tynnwch yr hambwrdd o’r popty athoi’r holl ddarnau perdatws drosodd. Rhowch nhw’n ôl yn y popty a’u pobi am 10 i 15 munud arall nes eu bod wedi brownio’n iawn