Crempogau Cyw Iâr a Llysiau Sbeislyd

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
45 - 60 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
1

Mae’r rysáit diddorol hwn yn un digon sylfaenol, a gallwch ei feistroli cyn dechrau arbrofi gyda gwahanol lenwadau safri i grempogau.

Rhewi
No
Cynhwysion
50g o flawd plaen
1 wy
125ml o laeth
1 llond llwy fwrdd o olew
150 gram o lysiau tro-ffrïo wedi eu rhewi
2 llond llwy fwrdd o saws tshili melys
50 gram o gyw iar
cyfarwyddiadau
Cymysgwch y blawd, yr wy a’r llaeth gyda’i gilydd a’u chwisgio’n llyfn. Rhowch y cymysgedd o’r neilltu am 20 munud
Twymwch yr olew mewn padell ffrïo fawr a thywallt hanner y cymysgedd crempogau i mewn, ei goginio am 1 munud nes iddo dewychu, yna codi’r grempog gyda sbatiwla a’i throi drosodd. Coginiwch yr ochr arall am funud arall nes ei bod yn frown golau. Rhowch hi o’r neilltu ar blât a gwneud yr un peth eto gyda gweddill y cymysgedd
Tro-ffrïwch y cig cyw iâr am 8 i 10 munud i ofalu ei fod wedi ei goginio’n drylwyr, ychwanegu’r llysiau a’u coginio am 2 neu 3 munud arall
Tynnwch y cymysgedd oddi ar y gwres ac ychwanegu saws tshili melys
Rhannwch y cymysgedd tro-ffrïo rhwng y crempogau a’u plygu’n drionglau