Crempogau Granola

Gan
Farmhouse Breakfast Week
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4
Llysieuol
Cynhwysion
75g o flawd plaen
50g o flawd plaen grawn cyflawn
1 wy mawr
350ml o laeth semi
100g granola
2 llond llwy fwrdd o olew hadau rêp
2 grawnffrwyth pinc
2 llond llwy fwrdd o fêl
cyfarwyddiadau
Rhowch y blodiau mewn powlen fawr a chwisgio’r wyau i mewn, ac wedyn y llaeth, er mwyn gwneud toes. Yna cymysgwch y granola i mewn.
Twymwch ychydig o olew mewn padell ffrio gyda gwaelod 18cm ac ychwanegu digon o gytew i orchuddio’r gwaelod. Coginiwch o am i funud neu nes y mae’n frown golau. Trowch y grempog drosodd a choginio’r ochr arall yr un fath. Gwnewch yr un peth nes bod gennych 8 o grempogau, a chadwch nhw’n gynnes gan ddefnyddio sgwariau o femrwn coginio.
Tynnwch y gwyngroen allan o’r grawnffrwyth a thorri’r segmentau mewn powlen, gan gadw unrhyw sudd sy’n gollwng. Llenwch y crempogau gyda’r segmentau a diferyd mymryn o fêl drostynt. Plygwch nhw yn eu chwarter.