Croen tatws safri

Gan
SARAH MOORE
Dechreuwr
yn gwasanaethu
1

"Mae 16% o’r bwyd yr ydym yn ei wastraffu yn llysiau a salad. Mae tatws yn un o’r prif gyfranwyr at y cyfanswm. Dyma fyrbryd blasus y gallwch ei weini gyda chawl cartref i wneud pryd rhad a maethlon. Yr hyn sy’n hyfryd am y pryd hwn o groen tatws yw y gallwch eu llenwi gydag unrhyw beth sydd angen ei ddefnyddio. Mae ham, bacwn, tiwna, cig sydd dros ben, caprys (capers), ffeta, pupur, courgettes, olifau, tomatos heulgrin, a madarch yn rhai o’r eitemau nodweddiadol sy’n debygol o fod yn fy oergell. Yn aml, does ond angen llwyad o bob un, ond gall y rysáit hwn fod yn bryd llawn ynddo’i hun.”

Llysieuol
Cynhwysion
1 daten bobi
Unrhyw beth sydd angen ei ddefnyddio, er enghraifft ham, bacwn, tiwna, cig sydd dros ben, caprys, ffeta, pupur, courgettes, olifau, tomatos heulgrin, a madarch
llond llwy fwrdd o laeth
caws cheddar i’w orffen
cyfarwyddiadau
Yn gyntaf chwiliwch drwy’r oergell a chribinio drwy’ch cypyrddau i weld beth sydd ar ôl yno
Pobwch y daten nes ei bod yn feddal
Tynnwch gnawd y daten allan, gan adael y croen yn gyfan
Stwnsiwch gnawd y daten yn ysgafn gyda llond llwy fwrdd o laeth, gratiwch y caws a thorri’r cynhwysion eraill yn ddarnau mân. Cymysgwch y cyfan gyda’i gilydd a’u llwytho i’r crwyn tatws
Rhowch nhw yn y ffwrn nes maent yn boeth drwyddynt a’u topiau yn frown golau
Syrfiwch gyda salad