LFHW Croquettes Tatws mewn Tun Myffins | Love Food Hate Waste Wales

Croquettes Tatws mewn Tun Myffins

Gan
Veronica Formosa Hamilton, Perth & Kinross Council
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Gallwch wneud y rysáit flasus hon gan ddefnyddio unrhyw fath o wreiddlysieuyn stwnsh dros ben, ac os nad oes gennych chi unrhyw gennin syfi, defnyddiwch gymysgedd o winwns a chennin wedi’u torri’n fân.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
2 gwpan o datws stwnsh dros ben neu unrhyw wreiddlysiau stwnsh
1 wy
1/3 cwpan o gaws cheddar aeddfed wedi’i gratio
2 lwy fwrdd o gennin syfi wedi’u torri’n fân
Briwsion bara cartref
Chwistrell olew olewydd (neu defnyddiwch frws crwst i roi ychydig bach o olew potel)
Halen a phupur i roi blas
cyfarwyddiadau
Cyfunwch datws stwnsh, wy, caws wedi’i gratio a chennin syfi. Ychwanegwch halen a phupur i roi blas.
Irwch dun myffins safonol gan ddefnyddio chwistrell olew olewydd.
Ffurfiwch croquettes o’r gymysgedd a’u rholio mewn briwsion bara.
Rhowch y croquettes mewn tun myffins a’u chwistrelli â chwistrell olew olewydd.
Coginiwch nhw mewn popty wedi’i gynhesu’n barod i 200C, am 16-20 munud neu hyd nes eu bod nhw’n frown euraid.
Gweinwch nhw gyda hufen sur a chennin syfi.