LFHW Crymbl afal a mwyar duon | Love Food Hate Waste Wales

Crymbl afal a mwyar duon

Gan
Cara MacKay
45 - 60 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
8

Melysfwyd syml ond blasus sy’n defnyddio gormodedd o ffrwythau’r hydref.

Heb Wyau
Llysieuol
Cynhwysion
Topin crymbl:
240g o flawd plaen
120g o siwgr caster
120g o fenyn dihalen
60g o geirch
--------------
Llenwad ffrwythau:
600g o afalau
230g o fwyar duon (neu fwyar)
60g o fenyn dihalen
60g o siwgr demerara
1 llwy de o sinamon mâl
2 lwy de o bupur Jamaica
cyfarwyddiadau
Cynheswch y popty i 190C.
Rhowch y blawd a’r siwgr mewn powlen fawr. Ychwanegwch y menyn a’i rhwbio i mewn i’r blawd gan ddefnyddio blaenau eich bysedd i wneud ansawdd briwsion bara ysgafn.
Peidiwch â’i orweithio neu bydd y crymbl yn mynd yn drwm. Ychwanegwch y ceirch a’i gymysgu’n ysgafn, a’i roi naill ochr.
Pliciwch a thynnu canol yr afalau, eu torri’n dalpiau bach a’u rhoi mewn dysgl gwrthwres. Ychwanegwch y mwyar duon, a’u gosod nhw’n gyfartal rhwng yr afalau. Ysgeintiwch bupur Jamaica, sinamon a siwgr drosto. Pobwch yn y popty am 5 munud.
Tynnwch ef o’r popty ac ysgeintiwch y gymysgedd crymbl ar ei ben. Rhowch ef yn ôl yn y popty am 20-25 munud.