Crymbl Llysiau

Gan
FAITH HANCOCK
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Rysáit rhagorol ar gyfer defnyddio’r llysiau anghofiedig sydd yng nghefn yr oergell.

Llysieuol
Cynhwysion
1 Nionyn Mawr
2 Clof Garlleg
6 owns (150 g) o fadarch
2 Moronnen fawr
1 Courgette
1 Genhinen
1 Pupur Coch
14 fl oz (400 Ml) o Stoc Llysiau
2 owns (50 g) o Flawd Plaen
4 Llond llwy fwrdd o hufen dwbl
2 Llond llwy fwrdd o bersli wedi ei falu
2 owns o ymenyn neu farjarîn
6 owns o Flawd Plaen
4 owns o gnau cymysg wedi eu malu
3 owns o farjarîn
1 Llond llwy de o berlysiau cymysg wedi eu malu
1 Llond llwy fwrdd o hadau ffenigl
cyfarwyddiadau
Sleisiwch yr holl lysiau. Rhowch y madarch mewn sosban gyda’r stoc. Dewch â’r cyfan i ferwi, yna rhoi caead arno a’i fud-ferwi am 10 munud. Draeniwch, a rhoi’r stoc ar y naill ochr
Torrwch y nionyn a’r garlleg yn fân a’u rhoi mewn sosban arall gyda’r ymenyn neu farjarîn ar wres cymedrol. Coginiwch nes y mae’n feddal ac ychwanegwch y llysiau sy’n weddill a’u coginio am funud arall. Cymysgwch y blawd i’r cymysgiad
Tynnwch y badell oddi ar y gwres ac, yn araf, cymysgwch y stoc madarch iddo. Rhowch y sosban yn ôl ar y tân a’i choginio’r cymysgedd gan eu droi’n barhaus nes iddo dewychu. Ychwanegwch y madarch, yr hufen a’r persli, a’u tywallt i lestr y gallwch ei rhoi yn y ffwrn
Cymysgwch y cynhwysion sych ar gyfer y topin, yna ychwanegu’r marjarîn a’i gymysgu i mewn nes mae’r cymysgedd yn debyg i friwsion bras
Gorchuddiwch y llysiau efo’r crymbl a gwasgaru’r hadau ffenigl dros y cyfan. Rhowch nhw mewn popty wedi ei dwymo i Nwy Marc 5 (190 C/ 375 F) am 25 i 30 munud nes maent yn frown golau