Crymbl Llysiau Hufennog (Addas i lysieuwyr)

Un Awr +
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Defnyddwich wahanol fathau o gaws i greu amrywiaeth. Dewiswch pa bynnag fargen sydd i’w gael ar y diwrnod – mae caws meddal gyda garlleg a pherlysiau yn dda yn y saws, ac mae caws Stilton yn gweithio’n dda yn lle’r Cheddar yn y topin.

Llysieuol
Cynhwysion
2 giwb stoc llysiau
2 bêr-daten, wedi eu plicio a’u torri’n ddarnau
2 foronen, wedi eu plicio a’u torri’n ddarnau
2 banasen, wedi eu plicio a’u torri’n ddarnau
2 genhinen, wedi eu golchi, eu plicio a’u torri’n ddarnau trwchus
Tun 198g o gorn melys, wedi ei ddraenio
1 llond llwy fwrdd o flawd corn (dewisol)
Pecyn 110g o gaws gafr meddal
Halen a phupur newydd ei felino
110g (4 owns) o flawd plaen
50g (2 owns), o ymenyn, yn giwbiau
110g (4 owns) o gaws Cheddar aeddfed wedi ei gratio
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymaen llaw i 220°C/ 425°F/ Nwy 7. Tywalltwch 1 litr (1¾ peint) o ddŵr i sosban fawr a’i ferwi. Chwalwch y ciwbiau stoc iddo a throi nes iddynt ymdoddi
Ychwanegwch y tatws a’r moron. Pan ddaw’n ôl i ferwi rhowch gaead arno, troi’r gwres i lawr a gadael iddo fud-ferwi am 5 munud
Ychwanegwch y panas a’r cennin. Rhowch y caead yn ôl ar y badell a gadael iddo ddod i ferwi eto, yna troi’r gwres i lawr a’i fud-ferwi am 5 munud. Ychwanegwch y panas a’r cennin. Rhowch y caead yn ôl ar y badell a dod ag o i ferwi eto, yna troi’r gwres i lawr a’i fudferwi am 10 i 15 munud nes ei fod yn dyner
Gyda llwy ridyllog, codwch y llysiau i lestr popty, gan adael y gwlybwr yn y sosban
Gwasgarwch y corn melys dros y llysiau
Gadewch i’r gwlybwr yn y sosban ferwi’n gyflym nes ei fod yn gostwng o’r hanner. Os oes angen, defnyddiwch flawd corn i’w dewychu
Tynnwch y badell oddi ar y gwres a chwalu’r caws gafr i mewn iddo. Trowch o nes i’r caws doddi, i wneud saws. Ychwanegwch bupur a halen yn ôl eich blas a’i dywallt dros y llysiau y y llestr
I wneud y topin, mae angen gogrwn y blawd i bowlen, ychwanegu’r ymenyn a’i rwbio i mewn gyda blaenau eich bysedd nes bod y cymysgedd yn debyg i friwsion bara bras, yno trowch y caws Cheddar i mewn iddo
Gwasgarwch y crymbl hwn dros y llysiau a’u rhoi yn y popty am 20 i 25 munud nes bod y top yn frown golau a’r saws yn byblo
Gweinwch y pryd ar unwaith