LFHW Cyri coconyt twrci a gwygbys | Love Food Hate Waste Wales

Cyri coconyt twrci a gwygbys

Gan
Caroline Marson
0 - 10 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
8

Defnyddiwch y twrci a’r llysiau sydd gennych dros ben i wneud y cyri twrci sbeisiog hwn. Gellir ychwanegu unrhyw lysiau gwyrdd fel brocoli, ffa Ffrengig a phys gyda’r twrci ar y diwedd.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
3 llwy fwrdd o olew blodyn yr haul
2 winwnsyn, wedi’u plicio a’u torri’n fân
1.35kg o wreiddlysiau cymysg fel tatws neu foron, wedi’u plicio a’u torri’n ddarnau bach
2 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u torri’n fân
1 ½ llwy fwrdd o garam masala
½ llwy fwrdd o fflochiau tsili sych neu bowdr tsili
200ml o stoc cyw iâr neu dwrci
1 x tun tomatos 400g
1 x tun gwygbys 200g, wedi’i ddraenio
75g o fricyll sych, wedi’u haneru
500g o gig twrci wedi’i goginio
4 llwy fwrdd o iogwrt
2 lond llaw o ddail coriander ffres
Awgrymwn y cyfwydydd hyn: 2 x dun 400ml o laeth cnau coco
Ychwanegwch ddail mintys ffres i’r tafelli winwns
Cymysgwch yr iogwrt naturiol gyda thafelli ciwcymbr, garlleg a mintys wedi’i dorri’n fân 
Tafellwch fananas a thaenwch sudd lemon a hadau pomgranad arnynt
Siytni mango
Poppadoms
cyfarwyddiadau
Twymwch sosban fawr ac ychwanegwch yr olew a’r winwns, a’i goginio, gan droi, am oddeutu 10 munud. Ychwanegwch y llysiau eraill a’i goginio ar y gwres am tua 5 munud, nes bydd lliw ysgafn ar y cynhwysion.
Ychwanegwch y garlleg, y garam masala a’r powdr tsili a’i goginio am 1 munud arall.
Arllwyswch y stoc, y llaeth cnau coco, y tomatos tun, y gwygbys a’r bricyll, a’i ferwi. Wedyn, trowch y gwres i lawr a’i orchuddio. Rhowch y cwbl i ffrwtian am oddeutu 40 munud nes bydd y llysiau bron a bod wedi'u coginio.
Ychwanegwch y cig twrci wedi’i goginio a choginiwch y cyfan am 5 munud arall neu nes bydd y twrci yn chwilboeth.
Diffoddwch y gwres, ac ar y funud olaf cyn ei weini, ychwanegwch yr iogwrt a’r coriander. Gellir ei weini gyda reis basmati plaen wedi’i ferwi neu gydag unrhyw rai o’r cyfwydydd isod.
I’w rewi o flaen llaw: Cwblhewch y rysáit hyd at ddiwedd cam 3. Oerwch y cymysgedd, a’i roi mewn twbyn sy’n addas i’w rewi, labelwch a rhewch am hyd at 3 mis. I’w ddefnyddio: Rhowch i'w ddadrewi dros nos yn y rhewgell. Rhowch y cyri mewn sosban fawr, ychwanegwch y twrci a’i ferwi, wedyn cwblhewch gam 4.
Gwnewch becyn bwyd gyda’ch bwyd dros ben